Farmartjänst

Bemanningsföretaget i Halmstad

Vi bildades 1992. Då arbetade vi som ersättare inom lantbruket. Idag arbetar vi för industrier, uthyrningsföretag, hotell, köpcentra, byggföretag, plantskolor, importföretag, bostadsrättsföreningar, slakterier, distributionscentraler, m.fl. (referenslistan är lång)

Farmartjänst har förändrats mycket sedan starten 1992. Idag har vi mycket skiftande uppdrag. Vi är ett trettital aktiva med olika erfarenheter som gör att vi kan fylla de flesta behov våra uppdragsgivare har. Dessutom är vi ISO-certifierade och har förarbevis för många av marknadens maskiner, säger Bengt Olofsson, ordförande i föreningen.