Farmartjänst

Bemanningsföretaget i Halmstad

Vi bildades 1992. Då arbetade vi som ersättare inom lantbruket. Idag arbetar vi för industrier, uthyrningsföretag, hotell, köpcentra, byggföretag, plantskolor, importföretag, bostadsrättsföreningar, slakterier, distributionscentraler, m.fl. (referenslistan är lång)

Farmartjänst har förändrats mycket sedan starten 1992. Idag har vi skiftande uppdrag. Vi är ett tiotal aktiva med olika erfarenheter som gör att vi kan fylla flera behov våra uppdragsgivare har. Dessutom är vi ISO-certifierade.

Idag jobbar vi mest med vår uthyrningsverksamhet via Rent a Tent samt med försäljning och installationer av robotgräsklippare, säger Bengt Olofsson, ordförande i föreningen.