Bemanning

Vi tar på oss bemanningsuppdrag inom en mängd olika branscher och med olika omfattning allt från några enstaka timmar till flera personer på heltid under en längre period.
Vår personal har god kompetens och stor erfarenhet inom montering, snickeri, trädgårdsskötsel, maskinkörning, vägarbete m.m. Vi kan även erbjuda personal med certifikat och körkort som till exempel Arbete på väg, lift- och truckkörkort, Heta arbeten m.m.